Tóm tắt nhanh quyết định mới nhất của UBND Thành phố áp dụng sau ngày 05.09.2021 đối với người dân sinh sống tại:
1. Vùng đỏ: Không thay đổi.
2. Vùng vàng:
- Chỉ được mua hàng, thuốc tây tại các điểm bán thuộc Tổ dân phố, Thôn đang sinh sống.
- Ra khỏi khu vực trên phải có giấy phép của Phường, Xã.
3. Vùng xanh:
- Bao gồm các áp dụng đối với vùng vàng.
- Được phép đi chợ 5 ngày 1 lần 1 người 1 hộ. Kèm theo mã QR code được cấp.
- Được phép tập thể dục 2 tiếng từ 05h00 đến 07h00 sáng, giữ khoảng cách 2m.
- Quán xá được bán hàng mang về, không được phục vụ tại chỗ.
Ngoài các hoạt động trên sẽ không được phép.
Người dân thực hiện theo chỉ thị 5K.


 
Nội dung được tóm tắt cụ thể cho người dân đang sinh sống tại Đà Nẵng áp dụng theo Quyết định số 2905 ngày 03.09.2021.
Muốn biết mình ở vùng màu gì thì vào bản đồ COVID Đà Nẵng để xem nhé mọi người!
https://covidmaps.danang.gov.vn/danang?locale=vn